Privacy Policy

Privacybeleid Crea Jo Cadeau Shop
https://www.creajocadeuashop.nl/

Over ons privacybeleid

Crea Jo Cadeau Shop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Crea Jo Cadeau Shop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/07/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyWebWinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyWebWinkel heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyWebWinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.

Webhosting

Mijnwebwinkel
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Mijnwebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of
e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het
verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mijnwebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.

Piggy Spaar Systeem 

Piggy is het grootste loyaliteitsprogramma in Nederland. Piggy biedt een spaarprogramma voor klanten bij verschillende aangesloten ondernemingen (Piggy Locaties). Een overzicht van Piggy Locaties vindt u hier.

U kunt deelnemen aan ons spaarprogramma door bij ons een Piggy account (Account) aan te maken. U kunt uw Account aanmaken op onze website (www.piggy.nl), via onze app (Piggy App) of wanneer u een van de Piggy Locaties bezoekt en hier uw e-mailadres en/of andere gegevens achterlaat ten behoeve van het spaarprogramma dat de Piggy Locatie bij ons heeft ondergebracht.

Bij het aanmaken en gebruiken van uw Account en wanneer u via ons aankopen doet, verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de Website. Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u vragen heeft over onze dienstverlening.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van de contactpersonen van Piggy Locaties, wanneer zij onze diensten afnemen en via ons spaarprogramma hun klanten voordelen willen bieden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Piggy, gevestigd aan het Bisonspoor 8003, 3605LV in Maarssen is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via de Website, de Piggy-Kaart en de Piggy-App en overige diensten die wij aanbieden. U kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 77 37 177 en per e-mail via info@piggy.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruik maakt en in welke hoedanigheid u onze diensten gebruikt.

Aanmaken en gebruik van een Account

 • Aanmelding: aanmaken Account. U kunt via de Website of bij een van onze Piggy Locaties een Account aanmaken. U kunt dit ook doen door de Piggy App te downloaden en binnen deze omgeving een Account aan te maken. Bij het aanmaken van een Account verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres. Daarnaast kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, telefoonnummer, postcode, land, geboortedatum, geslacht, taal en opgegeven wachtwoord. Daarnaast maken wij een uniek accountnummer en een QR-code aan die verbonden wordt aan uw Account.
 • Gebruik van het Account: verwerking bij aankoop van producten. Wanneer u uw Account gebruikt bij de aankoop van producten (u scant uw Piggy Kaart of de QR code in uw Piggy App), verwerken wij de volgende gegevens: Uw accountnummer en/of uw QR-code, gegevens over de Piggy Locatie (naam, adres en vestiging), tijdstip waarop de Piggy Kaart of de Piggy App wordt gescand, welke aankopen u hebt gedaan, de prijs van de aankopen en hoeveel punten of coupons de aankoop heeft opgeleverd.
 • Gebruik van het Account: Piggy App. Wanneer u gebruik maakt van uw Account met behulp van de Piggy App, kunnen wij uw locatiegegevens verwerken, wanneer u deze optie heeft aangezet op uw mobiele apparaat. U kunt zelf kiezen om dit aan te zetten en u kunt ieder gewenst moment de locatiegegevens weer uit zetten. Wij verwerken daarnaast technische gegevens om de Piggy App te kunnen laten functioneren op uw mobiele apparaat, zoals het type, besturingssysteem, versie van de app en een uniek identificerend nummer (zoals een IP-adres of MAC-adres).
 • Gebruik van het Account: verzilveren van de punten. U kunt via onze Website een overzicht raadplegen van de door u gespaarde punten. Wanneer u uw punten verzilvert, houdt Piggy bij wanneer u dit heeft gedaan, waar u uw punten heeft verzilverd en welke producten of diensten u met de punten heeft afgenomen.

Bezoekers van onze Website, lezers van onze mailings en telefonisch contact

 • Gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u onze Website bezoekt, ons een bericht stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat u een vraag of verzoek hebt. Wij kunnen in dat verband uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover u die verstrekt bij uw vraag, verzoek of in het chatgesprek.
 • Persoonsgegevens gegenereerd door onze Website of via e-mails. Wanneer u onze Website bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals uw IP-adres, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van uw bezoek en de manier waarop u door onze websites navigeert. Voor meer informatie over het plaatsen van cookies, kunt u ons Cookie Statement raadplegen. Als u een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer u deze hebt geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Primair verwerken wij uw persoonsgegevens om u gebruik te kunnen laten maken van uw Account, met alle daarbij horende diensten en functionaliteiten, zoals het deelnemen aan ons spaarprogramma en daarmee aan acties van de Piggy Locaties. Meer in het bijzonder verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer u een Account aanmaakt gaat u met ons een overeenkomst aan. Wij bieden u een dienst aan, welke u aanvaardt en waarop onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Wij maken ook afspraken met de Piggy Locaties, waarop Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Op basis daarvan moeten wij persoonsgegevens van contactpersonen van Piggy Locaties verwerken.
 • Toestemming. Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. De Piggy App zal vooraf toestemming vragen om uw locatiegegevens te kunnen gebruiken. Voor zover wettelijk verplicht, vragen wij uw toestemming voor bepaalde direct marketing activiteiten. Ook kunnen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies op onze Website. Wanneer u toestemming aan ons geeft, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de Piggy Locatie of andere derde aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van onze systemen en het opsporen van onrechtmatigheden. Ons belang om onze eigendommen en systemen te beveiligen zal geen onevenredige inbreuk maken op uw rechten en vrijheden. De Piggy Locatie heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van gebruikelijke marketingactiviteiten, voor zover uw privacybelang niet prevaleert.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Wanneer u een Account heeft, kunt u uw gegevens eenvoudig inzien door in te loggen op uw Account, via onze Website of via de Piggy App. U kunt binnen de omgeving van uw Account bepaalde persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Wanneer dit niet mogelijk is of niet afdoende is, kunt u contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. U vindt onze contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. Geef bij ieder verzoek duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Payment processors

Sisow 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Klara. Klara verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit)
persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing
op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

n.v.t.


Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

Snelstart
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt
voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

n.v.t.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Puur & Mooi wonen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van CreaJo Cadeau Shop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

 • 17-06-2020 - Snel ontvangen via de post. Goed verpakt. Mooi bord met...  lees meer
 • 13-02-2020 - Prima website, goede communicatie, mijn pakketjes was kwijt door de...  lees meer
 • 13-02-2020 - Wat...  lees meer
Plaats een bericht
© 2018 - 2020 Crea Jo Cadeau Shop | sitemap | rss